Søknadsskjema - godkjenning av fag som følge av omvalg 2017-2018