Søknadsskjema - fritak fra vurd med karakter i skr sidemål 2017-2018