Til alle morgenfugler!

Havregrøt

Gratis havregrøt i kantinen som en god start på dagen, fra kl 07:30 - 08:00

Tirsdager i avd Vaisenhusgate

Onsdager i avd Tanke Svilandsgate

Vel bekomme!