Referat fra møte i pensjonistforeningen 05.03.2015

Møte i Pensjonistforeningen Bergeland vgs

 

Tid: Torsdag 05.03.2015

Sted: Stavanger Maritime Museum

Fremmøtte: 11 personer

 

Museet

-ble i 1926 stiftet under navnet "Stavanger Sjøfartsmuseum"

-ble i 1979 en avdeling av Stavanger Museum

-flyttet i 1985 inn i tidligere kjømannsgård i Nedre Strandgate 17 og 19

-ble i 2010 en del av museumsenheten -MUST-

-endret i 2012 navn til Stavanger Maritime Museum

 

I foredraget orienterte Anne. T. Austbø og beliggenheten og historien til bygningen. Videre ga hun oss et innblikk i byens lokalhostorie gjennom de siste 200 år. Innbyggertallet økte fra 2500 i 1815 til over 20000 i 1875.

Museet inneholder mange etasjer som ender i øverste etasje i "Seilloftet".

Utstillingen stertet med et stort fotografi som viser byen i 1865. Bygningene, sjøhusene, lå tett i tett langs hele havneområdet og kjente "landemerker" som Hetlandskirken og Valbergtårnet var synlige. Se bildet "fotografi" under.

 

SILDEBYEN 1808-1870: -sildefiskerier økte i denne perioden langs rogalandskysten og grunnlaget for byens videre vekst ble lagt.

SJØFARTSBYEN 1850-1880: -en modell av fullriggeren SÆRMINER viste staten for denne perioden og Stavanger var etablert som en av de største sjøfartsbyene i Norge. Flåten besto av 600-700 store og små seilskuter.

HAVNE- OG INDUSTRIBYEN 1890-1965: -havnen ble nå kraftig utbygget pga økende handel fikk byen bedre forbindelse med nærområdene og områder "ute i verden".

OLJEBYEN 1965: -transport av olje og gass ble dominerende og byens redere satset på bygging av båter tilpasset olje.

Rundt 1900 var Nedre Strandgate en travel handlegate. I museets andre etasje ligger KRAMBODEN - et rekonstruert butikkmiljø fra ca 1910 hvor en del av interiøret er hentet fra Stavanger Colonialforretning i Kirkegaten 15. Både MONSENS REDERIKONTOR og en KJØPMANNS LEILIGHET med stue, spisestue, kontor og kjøkken med spisskammers viser hvordan en reder- eller kjøpmannsfamilie kunne bo ca 1910.

ANNE TOVE AUSTBØ ga oss et innblikk i byens historie gjennom de siste 200 år på en meget fin og interesant måte.

Møte ble avsluttet i kafeèn med kaffe og "noe å bite i" ca kl 15:00

Liv.

 

Anne T. Austbø