Referat fra møte i Seniorklubben 07.09.2017

Møte i Seniorklubben Bergeland vgs

Tid:     7. september 2017

Sted:   Kantinen Bergeland vgs

Antall: 8 stk + 3 gjester

Dette var første møte etter sommerferien. Vi hadde en hyggelig prat i kantinen med kaffe, rundstykker og kake.

Turmannen Njål Vadla viste oss bilder fra en av sine mange turer. Denne gangen tok han oss med innover Ryfylkeveien. En flott tur! Vi vil gjerne at han kommer igjen.

Referent

Signe Olsnes