Referat fra møte i Seniorklubben 06.10.2016

Møte i Seniorklubben Bergeland vgs

Tema for møtet var Madagaskar. Foredragsholder Nils Christian Høimyr som er født og oppvokst og hadde vært misjonær på Madagaskar snakket om sin oppvekst under krigen på solskinnsøya.

Familien måtte bli på øya da krigen kom. Først i 1946 fikk de fly som tok dem hjem i flere etapper. Foredragsholderen hadde et rikt bildemateriale som far hans hadde tatt. Vi som møtte fram, syntes det var interessant og det ble stilt en rekke spørsmål.

Møtet ble holdt i kantinen. Det ble servert rundstykker og kakestykker med kaffe og te. Takk til Leif Gunnar og til kantinepersonalet!