Referat fra møte i Seniorklubben 03.11.2016

Møte i Seniorklubben Bergeland vgs

Tid: torsdag 3. november

Sted: Kantinen Bergeland vgs

Antall: 10 fremmøtte

Tema: Torvald Tu

Som vanlig startet vi med kaffe, rundstykker, kake og en god prat rundt bordet.

Møyfrid Skrettingland fra Varhaug fortalte om Torvald Tu og leste fra hans forfatterskap. Veldig interesant og morsomt!

På slutten av møtet ble det diskutert om torsdag er rett dag til møtene, og hvor ofte vi skal treffes. Det ble ikke tatt beslutning om endring av nåværende ordning.

Referent:

Signe Olsnes