Referat fra møte i Pensjonistforeningen 02.10.2014

Møte i Pensjonistforeningen Bergeland vgs

Til stades: det var 12 personer på møtet.

 

Møta fram til sommaren blir:

6 november: Mons Grøssvik snakker om restureringa av Wyvern.

19 desember: Det vert juleavslutning i Veisenhusgata.

5 februar : Lars Eielsen snakker om trekkspelet si historie.

5 mars: Vi prøver å få Tove Austbø til å visa rundt på

Sjøfartsmuseet.

9 april: Tora Åsland held foredrag.

7 mai: Vi prøver å få omvisning på Utstein kloster og Pilgrimsgarden.

4 juni: Utstilling på Obrestad fyr og utstilling på Hå prestegard.

a. Det vart med avstemning avgjort at vi skulle byrja ha pensjonistmøte kvar månad.

b. Randi skulle ta på seg å ringja rundt til pensjonistane for å høyra om dei kom på

møta.

c. Etter valget vart det nye styret: Liv Jensen, Marta Hammersland og Sissel Holme.

 

Referent:

Asta Risa